Shop
Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti

Vaši benefiti

 • Finansijska zaštita u slučaju štete pričinjene trećim licima
 • Mogućnost zaključenja na period kraći od godinu dana
 • Može se ugovoriti i za štetu nanijetu licima koja nisu treća lica

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Iako je bezbjednost imperativ u saobraćaju, brojne su okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih, a u isto vrijeme i neprijatnih događaja. Upravo zato, najvažnije je da uz osnovna vozačka dokumenta, sa sobom uvijek imate polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Zakonska obaveza

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Cilj je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Generali osiguranje.

Zelena karta

Pasoš vašeg motornog vozila

Ukoliko putujete u određene zemlje, neophodan vam je zeleni karton, međunarodni karton osiguranja za vozilo.

Zeleni karton je obavezni dokument na teritoriju svih evropskih zemalja. Time obezbjeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:

 • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 • Saobraćajnu dozvolu

Gdje možete dobiti zelenu kartu?

Zelenu kartu možete dobiti u filijalama i poslovnim jedinicama Generali osiguranja Montenegro i na tehničkim pregledima i agencijama za registraciju vozila koje zastupaju Generali osiguranje Montenegro.

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi

U skladu sa važećim Zakonom o saobraćaju, svi vozači motornih vozila u obavezi su da kod sebe imaju  Izvještaj o saobraćajnoj nezgodi . Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda, sa manjom materijalnom štetom, i može biti validan umjesto policijskog izvještaja.

Izvještaj o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti i na svim prodajnim mjestima Generali osiguranja Montenegro.

 

Važna pitanja

Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

Šteta se isplaćuje u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Da bi se registrovalo vozilo potrebno je izvršiti uplatu:

 1. a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (snaga motora u KW);
 2. b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina), i to za:
 • javne puteve (radna zapremina);
 • republička administrativna taksa;
 • naknada za saobraćajnu dozvolu;
 • taksa za naljepnicu o tehničkoj ispravnosti vozila;
 • poseban porez na upotrebu motornog vozila (godište i radna zapremina) - samo za putnička vozila i motocikle;
 • naknada za AMS CG.

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da vozilo nije ispravno, isto se upućuje na otklanjanje kvarova.

Registraciju vozila može izvršiti samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od vlasnika i ovjereno kod notara. Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Ako osiguranik izgubi polisu, u svim filijalam i poslovnim jedinicama Generali osiguranja Montenegro može preuzeti prepis svoje polise.

Polisu osiguranja možete ugovoriti u filijalama Generali Osiguranja Montenegro i na tehničkim pregledima koji zastupaju Generali osiguranje Montenegro.