Shop
Osiguranje avijacije

Osiguranje avijacije

Osiguranje avijacije

Bilo da letjelicu koristite za svoje potrebe, snimanje iz vazduha, zaprašivanje, prevoz ljudi i robe ili obuku, morate biti osigurani za slučaj da njenim korišćenjem nanesete povredu ili štetu svojim putnicima ili trećim licima.

 

Važno je imati i polisu koja će pokriti troškove oštećenja vaše letjelice – i na nebu i na zemlji.

Mogu se osigurati sledeći tipovi vazduhoplova:

 • avioni saobraćajne avijacije (redovan saobraćaj i čarter letovi)
 • avioni privredne avijacije
 • školski avioni
 • avioni protivpožarne avijacije
 • sportski avioni
 • avioni za lične potrebe
 • avioni u taksi saobraćaju
 • ostali (upravni, sanitetski i dr.)

Osiguravajuće pokriće

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, na raspolaganju su vam dvije vrste pokrića:

 • Obavezno osiguranje od odgovornosti iz upotrebe vazduhoplova
  Svi vazduhoplovi koji ,u zavisnosti od maksimalno poletne težine moraju imati obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima, putnicima i njihovim ličnim stvarima.
 • Kasko osiguranje vazduhoplova
  Pokriva fizički gubitak ili oštećenje na osiguranom vazduhoplovu do kojeg nastane dok leti, dok je usidren ili dok je na zemlji, kao i troškove prenosa oštećenog vazduhoplova do mjesta popravke.

Dodatne opcije

Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda nudimo kompanijama čija je djelatnost povezana sa avio-biznisom i koje posluju u skladu sa standardima IATA-e.

Svi vlasnici, operateri ili pružaoci usluga na aerodromima, aerodromskim poljima, pistama ili u hangarima mogu se osigurati od odgovornosti u vezi sa obavljanjem svojih djelatnosti.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela, vlasnik ili operater bespilotnog vazduhoplova mora posjedovati polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima.