Shop
hero

Zdravlje i nezgoda

Zdravlje i nezgoda

Briga o zaposlenima je sve značajniji segment poslovanja kompanija, a socijalna odgovornost poslodavca i motivacija zaposlenih su neraskidivo povezane. Motivisan, stručan i lojalan tim ključni su faktori poslovnog uspjeha, pa je zbog toga veoma važno da se zaposlenima i članovima njihovih porodica pruži što veća sigurnost.

Da bi se kvalitetni ljudi privukli i zadržali u kompaniji, neophodno je pronaći prava rješenja.

Izrazite brigu za svoje zaposlene i privucite nove stručne kadrove, uz pomoć Generali programa osiguranja zaposlenih.

Privatno zdravstveno osiguranje

Osiguranje zaposlenih/nezgoda

Osiguranje gostiju hotela

Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije