Shop
Ostala imovinska osiguranja

Ostala imovinska osiguranja

Vaši benefiti

  • U zavisnosti od vaše djelatnosti i izloženosti imovine spoljnim uticajima, možete se osigurati od različitih tipova rizika

Osiguranje imovine

Imovina je jedan od osnovnih faktora vašeg poslovnog uspjeha, a za ulaganje u nju potrebna su velika finansijska sredstva. Bezbjednost imovine nesumnjivo vam je važna, a ipak često ne možete ni predvidjeti ni uticati na događaje koji je mogu ugroziti i vama stvoriti velike gubitke.

 

Obezbijedite sebi sigurno i uspješno poslovanje i izbjegnite gubitke tako što ćete osigurati imovinu na vrijeme.

Vrste ostalih imovinskih osiguranja

Osiguranje mašina od loma i prekida rada

Ovim osiguravajućm pokrićem možete zaštiti mašine od štete nastale usled nezgode u pogonu, nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Ugovaranjem osiguranja od prekida rada usled loma mašina može vam biti nadoknađen gubitak bruto dobiti usled umanjenja poslovnog prihoda i povećanja troškova poslovanja tokom ugovorenog perioda.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži od svih rizika

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži od svih rizika pruža široko osiguravajuće pokriće ‒ može biti pokriven bilo koji iznenadni ili nepredviđeni gubitak ili šteta, osim onih čiji su uzroci navedeni u isključenjima osiguranja.

Može se ugovoriti i osiguranje od odgovornosti za štetu nanijetu trećim licima i stvarima trećih lica usled radova koji se izvode na gradilištu.

Investitor može ugovoriti i osiguranje izgubljene bruto dobiti zbog smanjenja prihoda i povećanja troškova rada usled materijalne štete ugovorene osiguranjem.

Osiguranje elektronskih računara i pokretne tehnike

Moderno poslovanje ne može se zamisliti bez računara i računarske opreme. Elektronski uređaji i aparati za terenska ispitivanja izloženi su raznim spoljnim uticajima. Baš zato ovo osiguranje pruža pokriće od širokog spektra rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, djelovanja vode i pare, loma mašina, provalne krađa, razbojništva i mnogih drugih.

Osiguranje građevinske opreme i mašina

Mašine za izvođenje građevinskih radova izložene su velikom broju rizika.

Bilo da su mašine u vašem vlasništvu, uzete na lizing ili kupljene na kredit, možete ih osigurati od fizičkog oštećenja ili uništenja nastalog usled bilo kog iznenadnog i nepredviđenog događaja prema ugovorenim uslovima osiguranja.