Shop
Osiguranje transporta

Osiguranje transporta

Vaši benefiti

  • Finansijska nadoknada u slučaju oštećenja ili gubitka vaše robe u transportu
  • Široka teritorijalna pokrivenost (domaći i međunarodni transport)

Osiguranje transporta

Osiguranje robe pokriva fizičko oštećenje ili gubitak vaše robe dok je u transportu zemljom, vodom ili vazduhom i obezbjeđuje značajne mogućnosti i troškovne prednosti ukoliko robu osigurate pravovremeno i na adekvatan način. Bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, željezničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom transportu, uz ovo osiguranje možete dobiti finansijsku nadoknadu na osnovu osiguranih rizika.

Vrste osiguranja transporta

Osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika (CMR)

Ovim osiguranjem pokriva se šteta koju prevoznik pretrpi usled potpunog ili djelimičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tokom prevoza

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu namijenjeno je licima koja imaju interes da osiguraju robu koja se prevozi. Najčešće su to sami vlasnici. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale usled fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem transportu, bilo kojom vrstom vozila, od skladišta do skladišta.

Širina pokrića je fleksibilna, pa se osiguranici mogu odlučiti za pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici).

U okviru ove vrste osiguranja možete zaključiti:

  • pojedinačnu polisu, koja se ugovara za svaki prevoz (pošiljku) posebno,
  • generalnu polisu, koja obuhvata sve osiguranikove prevoze (pošiljke) unutar ugovorenog vremenskog perioda.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi