Shop
Pravna lica- Prijava štete - Imovina - Transport

Transport

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

Ukoliko vam se desi gubitak, oštećenje, manjak ili neisporuka osigurane robe, molimo Vas upoznajte se sa instrukcijama za prijavu štete.

Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

  • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.