Shop
Kolektivno osiguranje zaposlenih od nezgode

Kolektivno osiguranje zaposlenih od nezgode

Vaši benefiti

 • Finansijska podrška licima za slučaj iznenadnih i neželjenih događaja

Kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti I hirurških intervencija

Kolektivno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti je vrsta zdravstvenog osiguranja koja obezbjeđuje isplatu novčane naknade u slučaju dijagnoze teže bolesti i izvršene hirurške intervencije.

 

Namijenjeno je poslodavcima, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbjeđuju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

U okviru kolektivnog osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, nudimo vam:

 • osiguranje članova domaćinstva
 • osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje djece u predškolskim ustanovama
 • osiguranje gostiju hotela
 • osiguranje sportista
 • osiguranje u slučaju profesionalnih oboljenja

Šta vam omogućava kolektivno osiguranje zaposlenih?

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja je poseban vid osiguranja koji zaposlenima pruža sigurnost i pokriće u slučajevima:

 • trajnog invaliditeta uslijed nesrećnog slučaja, odnosno za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti zaposlenog;
 • dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad zaposlenog, a koja je posledica nesrećnog slučaja;
 • narušenja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (nadoknada stvarnih i nužnih troškova liječenja i ugovoreni iznos naknade za bolnički dan za svaki dan proveden na liječenju u ustanovama stacionarnog tipa, izuzev ustanova u privatnom vlasništvu)
 • smrti usled bolesti;
 • smrti usled nesrećnog slučaja.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja se najčešće ugovara sa pokrićem 24 časa, dakle kako u toku radnog vremena, tako i van njega. Postoji mogućnost ugovaranja pokrića i samo za vrijeme obavljanja radnih aktivnosti.

Ovom vrstom osiguranja mogu biti pokrivena sva lica koja se nalaze u radnom odnosu, kao i radno angažovana lica koja rade na osnovu ugovora van radnog odnosa, a prema evidenciji ugovarača.