Shop
Pravna lica- Prijava štete - Imovina - Osiguranje plovila

Osiguranje plovila

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Osiguranje plovila

Ukoliko vam se desi osigurani slučaj odnosno šteta na plovilu, molimo Vas upoznajte se sa instrukcijama za prijavu štete.

Potrebno je preduzeti sve mjere da bi se ograničile štetne posljedice i kako oštećeno plovilo ne bi bilo izloženo daljim oštećenjima. Osigurani slučaj prijaviti Lučkoj kapetaniji, odnosno policiji ukoliko je isti nastao usljed provalne krađe, utaje ili drugog kaznenog djela, kao i ukoliko ima povrijeđenih u plovidbenoj nesreći. O nastaloj šteti odmah obavijestiti osiguravača, a  prijavu i drugu potrebnu dokumentaciju dostaviti osiguravaču u najbližoj poslovnici ili putem maila.

Osiguravač će u najkraćem vremenu organizovati izlazak i procjenu štete na plovilu.

Preuzmi dokumente
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi