Shop
Pravna lica- Prijava štete - Zdravlje i nezgoda - Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje (Medica Excelenta, Medica Plus)

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

U zavisnosti od ugovorenog paketa, usluga privatnog zdravstvenog osiguranja može se koristiti:

 • u zdravstvenim ustanovama koje su u mreži Generali Osiguranja Montenegro,
 • u zdravstvenim ustanovama koje nisu u mreži Generali Osiguranja Montenegro.

Ukoliko koristite usluge privatnog zdravstvenog osiguranja u okviru mreže ustanova sa kojima sarađujemo, ne plaćate troškove liječenja.

Ukoliko koristite usluge zdravstvenih ustanova koje su van naše mreže, plaćate troškove i nakon toga podnosite zahtjev za refundaciju troškova.

Da li će neki troškovi osiguranja biti refundirani zavisi od ugovorenog paketa. Ako niste sigurni šta vaš paket pokriva i da li omogućava korišćenje usluga zdravstvenih ustanova van mreže, pozovite Medic Call Centar na 020/444 888.

Uz zahtjev za isplatu naknade van mreže, prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. U slučaju specijalističkih pregleda
 • kopija izvještaja sa specijalističkog pregleda sa jasno navedenim razlogom javljanja na specijalistički pregled;
 • originalni račun za primljene usluge.
 1. U slučaju laboratorijskih analiza
 • kopija izvještaja ili uput ljekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i indikovanim laboratorijskim analizama koje treba uraditi;
 • rezultati laboratorijskih analiza;
 • originalni račun za primljene usluge.
 1. U slučaju dijagnostičkih procedura
 • kopija izvještaja ili uput ljekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i navedenom dijagnostičkom procedurom koju treba uraditi;
 • izvještaj sa dijagnostičke procedure;
 • originalni račun za primljene usluge.
 1. U slučaju kupovine ljekova
 • kopija ljekarskog izvještaja ili recept sa jasno navedenim nazivom kupljenog lijeka;
 • originalni fiskalni račun za kupljene ljekove.
 1. U slučaju korišćenja stomatoloških usluga
 • kopija izvještaja stomatologa sa opisom ukazane usluge i brojem zuba na kojima je pružena usluga;
 • originalni račun za primljene usluge;
 • po nalogu ljekara cenzora, za pojedinačne stomatološke radove treba dostaviti snimak nakon urađenih radova.
 1. U slučaju korišćenja oftalmoloških usluga
 • kopija izvještaja oftalmologa sa jasno navedenim razlogom javljanja na pregled;
 • kopija izvještaja oftalmologa sa navedenom indikacijom za korišćenje unifokalnih, bifokalnih, trifokalnih naočara ili kontaktnih sočiva u slučaju podnošenja zahtjeva za njihovu refundaciju;
 • originalni račun za primljenje usluge, odnosno za prepisana stakla.
 1. U slučaju preventivog pregleda
 • kopija ljekarskog izvještaja sa obavljenih preventivnih pregleda;
 • originalni račun za primljene usluge.

Ljekarski izvještaji treba da budu ovjereni pečatom i potpisom ljekara koji je pružio medicinski tretman.

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica

Prethodna autorizacija tretmana

Određene medicinske usluge moraju biti unaprijed odobrene, bez obzira na paket osiguranja. Obično su to:

 • svi troškovi za koje se unaprijed zna da će iznositii više od 300 €;
 • sve planirane ili zakazane hirurške intervencije;
 • kućne posjete ljekara i kućna njega;
 • nabavka trajne medicinske opreme.

Odobrenje se traži pozivom Medic Call Centra na 020/444 888, minimum 14 dana prije izvršenja usluge.

Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi