Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

KOLEKTIVNO OSIGURANJE LICA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA


Kolektivno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti je vrsta zdravstvenog osiguranja koja obezbjeđuje isplatu novčane naknade u slučaju dijagnoze teže bolesti i izvršene hirurške intervencije.

Namijenjeno je poslodavcima, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbjeđuju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

 
 

Vaši benefiti

  • Jednokratna isplata novčane naknade za liječenje 18 najtežih oboljenja
  • Jednokratna novčana naknada u slučaju jedne od velikog broja hirurških intervencija

Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija obuhvata:

Teže bolesti
Hirurške intervencije

Ove naknade se isplaćuju direktno osiguraniku, nakon ustanovljene dijagnoze teže bolesti ili obavljene hirurške intervencije.

Novčana naknada u visini procentualnog dijela sume osiguranja kojom osigurano lice raspolaže nakon isplate može poslužiti:

  • nabavci ljekova i sanitetskog materijala,
  • plaćanju dodatnih usluga koje se inače u medicinskim ustanovama posebno plaćaju,
  • organizovanju kućne njege,
  • svim drugim potrebama od trenutka kada se postavi dijagnoza ili se izvrši operacija u bolnici.

Osigurano lice slobodno raspolaže novcem, a isplata novčane naknade ne zavisi od troškova liječenja ili obavljanja hirurške intervencije (operacije) osiguranog lica, pa nije potrebno pravdati troškove da bi isplata bila izvršena.

Osiguranje ne pokriva teže bolesti koje su ustanovljene u trenutku potpisivanja ugovora, odnosno bolesti od kojih osigurano lice već boluje, niti hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene prije početka osiguranja.

Važna pitanja

Da li postoje dodatne naknade?
Koji je rok za isplatu naknade?