KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD NEZGODE

Bezbrižnost svakodnevnog života vrlo često mogu da poremete iznenadni i nepredviđeni događaji koji se ne mogu spriječiti, a koji mogu ugroziti nečije zdravlje, pa čak i život. Posledice ovakvih događaja mogu se ublažiti finansijskom podrškom koju pruža osiguranje.

U zavisnosti od vaše djelatnosti, preporučujemo vam da obezbijedite sopstvenu sigurnost ili sigurnost vaših zaposlenih, djece/učenika/studenta, klijenata, članova domaćinstva ili gostiju sa polisom osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

 

 
 

Vaši benefiti

 • Finansijska podrška licima za slučaj iznenadnih i neželjenih događaja
kolektivno osiguranje nezgoda ucenici zaposleni studenti Generali

U okviru kolektivnog osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, nudimo vam:

 • osiguranje članova domaćinstva
 • osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje djece u predškolskim ustanovama
 • osiguranje gostiju hotela
 • osiguranje sportista
 • osiguranje u slučaju profesionalnih oboljenja

Šta vam omogućava kolektivno osiguranje zaposlenih?

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja je poseban vid osiguranja koji zaposlenima pruža sigurnost i pokriće u slučajevima:

 • trajnog invaliditeta uslijed nesrećnog slučaja, odnosno za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti zaposlenog;
 • dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad zaposlenog, a koja je posledica nesrećnog slučaja;
 • narušenja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (nadoknada stvarnih i nužnih troškova liječenja i ugovoreni iznos naknade za bolnički dan za svaki dan proveden na liječenju u ustanovama stacionarnog tipa, izuzev ustanova u privatnom vlasništvu)
 • smrti usled bolesti;
 • smrti usled nesrećnog slučaja.

VAŽNA PITANJA

Kako se ugovara pokriće?
Ko može biti osiguran?