Shop
Zdravlje i nezgoda prijava štete

Zdravlje i nezgoda prijava štete

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Zdravlje i nezgoda prijava štete

Privatno zdravstveno osiguranje

Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Zdravstveno osiguranje stranaca