Medica Excelenta

Priuštite vrhunski tretman svojim zaposlenima


Namijenjena je svim poslodavcima koji su spremni da svojim zaposlenima priušte vrhunski tretman, kako u domenu poslovnih uslova, tako i u domenu očuvanja zdravlja.

Ako smatrate da vaši zaposleni rade u posebnoj kompaniji koja se izdvaja od drugih, da zaslužuju više jer predano rade svoj posao, onda je Medica Excelenta pravi izbor, kao paket sa najširim pokrićem medicinskih usluga.

 
 

Vaši benefiti

 • Visoka suma pokrića koja može obuhvatiti i porodice zaposlenih
 • U zavisnosti od potreba i mogućnosti, možete ugovoriti različite kombinacije pokrića
 • Dobar instrument kod motivacije i nagrađivanja zaposlenih,
 • Manji procenat bolovanja i veća efikasnost zaposlenih

Suma osiguranja ovog pokrića iznosi 100.000 EUR po osiguranom licu u toku jedne godine. Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i članovi porodice.

Pokrića

Osnovno pokriće obuhvata:

 • vanbolničko liječenje - dijagnostika, kućne posjete, svi specijalistički pregledi, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih ljekova), hitan bolnički transport, tretmani akupunkturom, psihijatrijske usluge, homeopatski tretmani, terapije fizikalne medicine, kućna njega, laboratorijski nalazi, medicinska pomagala.
 • bolničko liječenje - dijagnostika, laboratorija, neophodni ljekovi, medicinske usluge specijalista, smještaj u privatnoj sobi ili u privatnom apartmanu, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih ljekova), fizikalne terapije, intervencije sa lokalnom i totalnom anestezijom, laparaskopija, urgentne stomatološke intervencije, obezbjeđivanje ljekova i medicinskog materijala, medicinska pomagala, predoperativni tretmani, operativni troškovi, implanti, intenzivna njega.
 • zdravstvena zaštita trudnica i beba - redovni pregledi, brisevi, laboratorijski nalazi, ultrazvuk, dodatni ultrazvuk u slučaju rizične trudnoće, biohemijski skrining, amniocinteza, biopsija, kordiocinteza, troškovi porođaja (epidural, apartmanski smještaj, naknade za ljekara, medicinskog tehničara, anesteziologa), prenatalni vitamini, zdravstvena zaštita novorođenčeta starosti do mjesec dana, kućna njega, 9 pregleda sa određenim doktorom u roku od 24 mjeseca (redovni pregledi i vakcinacije), u slučaju da osigurano lice osigura dijete u prvih 30 dana.

Dodatno pokriće obuhvata:

 • ljekovi koji se izdaju na recept;
 • sistematski pregledi;
 • oftalmološke usluge;
 • stomatološke usluge.

 

Za sva gore navedena pokrića postoje limiti po pokrićima, u skladu sa ugovorenom osiguranom sumom.

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
 
TABELA PRIMJERA