Medica Plus

Omogućite vašim zaposlenima privilegovan tretman i vrhunsku medicinsku uslugu


Zdravlje je najbitnije u životu, a kvalitet medicinske njege i izbor ljekara mogu biti odlučujući u kritičnim situacijama. Bilo da je u pitanju preventivni pregled, liječenje ili hitan slučaj, bitno je da je vašim zaplosenima uvijek dostupan neko ko je stručan i ljubazan.

 
 

Vaši benefiti

  • Mogućnost zakazivanja pregleda putem Medic call centra 24/7 tokom cijele godine
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja i za članove porodice
  • Mreža privatnih zdravstvenih ustanova, koje zadovoljavaju naše standarde
  • U zavisnosti od potreba i mogućnosti, moguće je ugovoriti niže sume osiguranja

Šta je Medica Plus?

Medica plus je dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje zaposlenima i članovima njihovih porodica omogućava korišćenje medicinskih usluga u odabranim privatnim klinikama iz mreže  Generali osiguranja, kao i u svim drugim klinikama na teritoriji Crne Gore koje nisu u mreži  Generali osiguranja.

Medica plus nudi nešto veća ograničenja i manji izbor dopunskih pokrića u odnosu na Medica exelentu. Međutim, i ovo pokriće može da zadovolji sve uobičajene potrebe za zdravstvenim uslugama i obezbjeđuje korisnicima privilegovan tretman i vrhunsku medicinsku uslugu. Pristupačnije premije ovog osiguranja čine ga interesantnijim za veće grupe osiguranika.

Osnovno pokriće

Vanbolničko i bolničko liječenje
Zdravstvena zaštita trudnica i novorođenčeta
Ljekovi na recept
 

Osnovno pokriće se može ugovoriti bez pokrića troškova bolničkog liječenja i zdravstvene zaštite trudnica, uz popust na premiju osiguranja.

Dodatno pokriće
 

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
Primjer