Kasko osiguranje plovila

Kasko osiguranje je najbolja zaštita za vašu jahtu ili čamac. Ovo osiguranje pokriva plovni objekat u cijelosti, sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim dijelovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim dijelovima. Takođe, kasko osiguranje pokriva štete od brojnih rizika na plovilima, pogonskim uređajima plovila, nautičkim i navigacionim uređajima i instrumentima, dodatnoj opremi i inventaru plovila (TV, radio, video i audio uređaji, kuhinjska oprema i sl.).

 
 

Vaši benefiti

 • Zaštita od širokog spektra rizika za vaš brod ili čamac
 • Osiguravajuća zaštita od delimičnog ili potpunog oštećenja vozila
 • Mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja
 • Brza i efikasna isplata šteta

Kasko osiguranje obezbjeđuje osiguravajuću zaštitu na plovilu dok plovi ili je privremeno zaustavljeno, ukotvljeno ili usidreno, kao i tokom učešća plovila na regatama, tokom ljetnjeg ili zimskog čuvanja (parkinga), boravka u brodogradilištu ili servisnoj radionici, izvlačenja ili porinuća.

Ugovaranjem ove vrste osiguranja plovilo se štiti od sljedećih rizika:

 • plovidbena nezgoda;
 • saobraćajna nezgoda - prilikom transporta plovila na kopnu;
 • nevrijeme;
 • grad;
 • udar groma;
 • potonuće, prevrnuće, brodolom;
 • sudar, udar o drugi plutajući ili plivajući predmet, nasukanje;
 • pad ili udar nekog drugog predmeta u plovilo;
 • požar, eksplozija;
 • vulkanska erupcija, zemljotres;
 • zlonamjerni postupci trećih lica;
 • krađa plovila;
 • provalna krađa dijelova plovila.

U okviru ovog jedinstvenog proizvoda, dodatno se mogu ugovoriti:

 • osiguranje prtljaga osiguranika, članova posade putnika plovila,
 • osiguranje tokom prevoza plovila kopnom,
 • osiguranje brzih plovila i glisera tokom glisiranja.

Kasko osiguranje plovnih objekata važi u teritorijalnim vodama Republike Crne Gore, kopnenim vodama evropskih država, Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru. Ova vrsta osiguranja može se ugovoriti na period od godinu dana i kraće, ili na više godina, kada je u pitanju lizing ili čarter plovila.