Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko Vam na putu, u inostranstvu, zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance na telefone +361 46 53 644 ili +381 64 82 82 020 (samo za SMS) i bićete upućeni u najbližu medicinsku ustanovu.

Budite spremni da na zahtjev date osnovne lične podatke (ime i prezime, broj polise) kao i broj telefona u inostranstvu ili broj na koji želite da vam poziv bude uzvraćen.

Po dolasku kod ljekara:

  • Omogućite ljekaru uvid u polisu
  • Ukoliko od ljekara dobijete formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.

Ukoliko ste na putovanju sami platili troškove liječenja, po povratku u zemlju podnosite zahtjev za refundaciju.

Uz popunjeni zahtjev za refundaciju troškova neophodna je i sljedeća dokumentacija:

  • fotokopija pasoša, i to strane sa ličnim podacima i strane gdje se vidi ulaz i izlaz iz zemlje
  • polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom
  • originalni računi za liječenje ili ljekove
  • medicinski izvještaj koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana
  • medicinska dokumentacija sa prepisanim ljekovima


Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu: Generali Osiguranje Montenegro AD Podgorica Kralja Nikole 27A/VI 81000 Podgorica

ŽALBENI POSTUPAK