Putno zdravstveno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Generali Osiguranje Montenegro pomaže vam da polisom međunarodnog putnog osiguranja takve situacije prevaziđete.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja Generali Osiguranje Montenegro bićete potpuno zbrinuti.

 
 

Vaši benefiti

  • Organizacija pomoći i naknada troškova lečenja u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
  • Dežurni centar Europ Assistance na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini
  • Medicinska, putna i pravna asistencija
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pojedince i/ili porodicu
mala srednja preduzeca firme biznis posao osiguranje poslovanje Generali Biznissimo

Upotreba polise


Polisa međunarodnog putnog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na osiguravajuću kompaniju ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije.
Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik može koristiti polisu Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja na jedan od sljedećih načina:
•    traženjem savjeta od dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance pozivanjem call centra čiji broj je na poleđini polise,
•    davanjem polise na uvid hotelskom ljekaru, koji liječenju pristupa po prijemu pacijenta. Ljekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije, a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h;
•    davanjem polise na uvid ljekaru u lokalnoj medicinskoj ustanovi, koji liječenju pristupa po prijemu pacijenta. Ljekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije, a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h.
Ako je na putovanju sam pokrio troškove liječenja, osiguranik po povratku u zemlju podnosi zahtjev za refundaciju. Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana od završetka liječenja ili prevoza u zemlju prebivališta, a neophodna je sljedeća dokumentacija:
•    fotokopija pasoša i to: strane sa ličnim podacima i strane gdje se vidi ulaz i izlaz iz zemlje,
•    polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom,
•    originalni računi za liječenje ili lijekove,
•    medicinski izveštaj, koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana,
•    popunjen formular - zahtjev za povraćaj sredstava.

Kompletiranu dokumentaciju osiguranik podnosi Generali Osiguranju Montenegro na adresu: Kralja Nikole 27a/VI sprat, 81000 Podgorica.

Posebne pogodnosti preko banaka
 

Važna pitanja

Može li se osiguranje uplatiti preko žiro računa firme?
Šta se dešava ukoliko osiguranje kupim za šest mjeseci, a vizu dobijem na kraći period?
Ko se potpisuje na polisi?
Da li stranac može kupiti polisu Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja?
Da li međunarodno putno osiguranje važi i na putu do destinacije?
Koliko dana važi moja polisa?